Pristup svjetskog ranga u zdravstene objekte za pacijente, osoblje i posjetitelje

U zdravstvenim objektima, ograničenje i nadzor pristupa određenim područjima u određeno doba dana ključno je za sigurno i sterilno okruženje.

Pružanje pristupa, zaštite i visoko kvalitetnih medicinskih usluga istovremeno zahtijeva inteligentna, diskretna i djelotvorna zaštitna i građevinska rješenja koja moraju biti fleksibilna kako bi udovoljila potrebama pacijenata, medicinskog osoblja i posjetitelja.

Sklopke za korištenje laktovima i antimikrobne kvake pomažu u sprječavanju širenja zaraza u kirurškim dvoranama i područjima za pacijente, a sistemi kontrole pristupa i rješenja za izlaz u slučaju opasnosti pružaju neophodnu razinu zaštite u prostoru.

Glavna područja u kojima ASSA ABLOY može ponuditi integrirana rješenja:

Glavni ulazi: automatska klizna, kružna i mimokretna vrata koja mogu absorbirati visoku razinu prometa i osigurati lagan pristup invalidima i posjetiteljima kombinirana sa sistemima elektroničke kontrole pristupa koji omogućavaju udaljeni nadzor sa središnje lokacije kako bi se osigurao pristup objektu samo ovlaštenim osobama, nakon utvrđenog vremena noću.
Sobe pacijenata i odjeli: sigurne i prostrane sobe i odjeli opremljeni vratima i kvakama/ručkama s anti-mikrobnim svojstvima kako bi se ograničilo širenje infekcija kao i bravama i sistemima kontrole pristupa u područjima gdje su smješteni osjetljiviji pacijenti poput odjela za demenciju i psihijatriju.
Ljekarne: osiguranje ljekarni s visokom razinom zaštite i kontrole pristupa, uz praćenje zapisa o pristupu (logs) i sistemu nadzora kako bi se spriječila krađa i omogućila naknadna istraga ako bude ista zatražena.
Kirurške jedinice: specijalizirana automatska vrata za kirurške jedinice i operacijske dvorane sa sklopkama za korištenje laktom (Elbow prekidačima) kako bi se kontakt s kvakom sveo na najmanju moguću mjeru i eliminirao rizik od infekcije te sistemi kontrole koji onemogućavaju neovlašten pristup.
Zaštita imovine: inteligentni ormarići za ključeve i ormarići s bravom lako integrirani u šira rješenja kontrole pristupa pružaju dodatnu zaštitu putem zapisa o pristupu, obilježavanja i dovođenja u vezu korisnika s najvažnijom imovinom objekta, u realnom vremenu.
Izlazi u slučaju opasnosti: rješenja za brzi izlaz podrazumijevaju lagan i siguran izlaz, uključuju prikladna protupožarna vrata i sisteme izlaza u slučaju panike. Takvi izlazi štite ljude i imovinu za vrijeme iznenadne opasnosti a istodobno cijelo vrijeme onemogućavaju pristup izvana.