DC892

DC892 klizna ruka je dizajnirana za korištenje s DC860 sakrivenim zatvaračima vrata.

Mali presjek, 20 mm(Š) x 12 mm(V), DC892 omogućuje laku instalaciju unutar okvira ili krila vrata.