YALE protupožarni Sefovi

Vrhunski digitalni touchpad
- Jedinstvena 'touchpad' tehnologija
- Više od milijardu digitalnih korisničkih šifri
- Funkcija ispremiješanog unosa šifre (Code scramble)
- Jednokratne pristupne šifre
- Opcija tihog unosa
- Mod totalnog zaključavanja na 1-48 sati
- Vremensko zaključavanje kada je unesena pogrešna šifra

Lagana uporaba
- ponovno postavljanje 4-12 brojčane korisničke šifre
- Mogućnost korištenja rezervne baterije
- Alarmni signal slabe baterije

Zaštita
- Testiran da izdrži do 1 sat intezivnog požara
- 16mm čelični zasuni
- Šarke zaštićene 18mm čeličnim zasunima na stražnjem kraju