EL520 elektromotorna brava s 'push & pull' funkcijom za čvrsta vrata

PRIMJENA:
-ulazna vrata, vrata hodnika
-izlazna vrata kod pojačanog prometa i vrata kontroliranog pristupa
-protupožarna vrata
-vrata s automatskim upravljanjem

FUNKCIJE:
-a pull outside, inside handle or handle and pull: vrata se mogu otvoriti guranjem ili povlačenjem kada je električno upravljanje uključeno (npr. timer, čitač, gumb na pritisak). Unutarnja kvaka uvijek otvara bravu