EL420 elektromotorna brava s 'push & pull' funkcijom za vrata uskih profila

PRIMJENA:
- ulazna vrata, vrata hodnika
- izlazna vrata kod pojačanog prometa i vrata kontroliranog pristupa
- protupožarna vrata
- vrata s automatskim upravljanjem

FUNKCIJA:
- a pull outside, inside handle or handle and pull: vrata se mogu otvoriti guranjem ili povlačenjem kada je električno upravljanje uključeno (npr. timer, čitač, gumb na pritisak). Unutarnja kvaka uvijek otvara bravu.