EL566 višespojna elektromagnetna brava s kvakom za čvrsta vrata

PRIMJENA:
- vrata koja zahtijevaju zaključavanje u više točaka
- unutarnja vrata u poslovnim prostorima, javnim zgradama, bolnicama i školama
- izlazna vrata kod prometa srednjeg intenziteta
- metalna protupožarna vrata kod prometa srednjeg intenziteta
- nije prikladno za korištenje s automatikom za vrata

FUNKCIJA:
- kvake na obje strane vrata: vanjska kvaka je elektronički kontrolirana (npr. čitačem ili gumbom na pritisak), unutarnja kvaka uvijek otvara vrata.