CY323 cilindar uložak s gumbom

Cilindar uložak s gumbom prema DIN standardu i s podesivom dužinom (po 5 mm).

Otvaranje ključem izvana i gumbom iznutra.

Cilindar uložak dostupan je sa sistemima cilindara ABLOY PROTEC.

Nekoliko alternativnih zavšnih obrada.