Upravljanje održivim razvojem

Kodeks ponašanja čini osnovu za djelovanje i ponašanje u ASSA ABLOY kompaniji i srž je upravljanja održivošću, pružajući okvir za svakodnevne poslove Grupe.

Primjenjuje se globalno na svakoga koji radi u ime ASSA ABLOY grupe – uključujući treće osobe. Kodeks ponašanja pokriva područja poput okoliša, interesa potrošača, jednakih mogućnosti i antikorupcije.

Akvizicije su važne za strategiju rasta ASSA ABLOY-a. Od 2006. godine, ASSA ABLOY je imala 111 akvizicija, a relokacija proizvodnje je dio stvaranja zelenije i učinkovitije proizvodne strukture.

ASSA ABLOY ne tolerira mito i korupciju. Kako bi dodatno naglasili ovu poziciju Grupa je 2011. godine izdala svoj Antikorupcijski program (Anti-corruption compliance program).