Pravna napomena

Ovo su općenita pravna napomena i pravila privatnosti koji se odnose na web-mjesto grupe ASSA ABLOY (u daljnjem tekstu „ASSA ABLOY”). Na ovom web-mjestu ASSA ABLOY daje informacije online. Pristupom i korištenjem ovog web-mjesta pristajete na uvjete i odredbe ove Pravne napomene i pravila privatnosti te na zakonske obveze koje iz njih proizlaze. Pridržavamo pravo na promjene ili prekid bilo kojeg aspekta ili značajke ovog web-mjesta, u bilo koje vrijeme, uključujući pravnu napomenu i pravila privatnosti, a takve izmjene stupaju na snagu odmah po objavi izmijenjenog aspekta ili značajke ovog web-mjesta ili izmijenjene pravne napomene i pravila privatnosti.

AUTORSKA PRAVA, ZAŠTIĆENI TRGOVAČKI ZNAKOVI I UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaj ovoga web-mjesta (u daljnjem tekstu „Sadržaj”), uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku i slike, zaštićene trgovačke znakove, robne marke, logotipe i softver, zaštićen je zakonima kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva. Vlasništvo nad Sadržajem ne predaje se vama niti bilo kojem drugom korisniku ovoga web-mjesta; vlasništvo zadržava grupa ASSA ABLOY ili treća strana s vlasništvom nad materijalima objavljenima na ovom web-mjestu.

Grupa ASSA ABLOY vlasnik je naziva koji se koriste u poslovanju tvrtke, kao i naziva proizvoda i usluga tvrtke navedenih na ovom web-mjestu te su ti nazivi zaštićeni zakonima kojima se uređuju prava intelektualnog vlasništva. Svi zaštićeni trgovački znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

Smijete pregledavati Sadržaj, slati ga e-poštom, preuzeti ili kopirati, ali isključivo za osobnu upotrebu u nekomercijalne svrhe. Neovlašteno korištenje Sadržaja može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima, zakona o zaštićenim znakovima ili drugih zakona. Svaki put kada Sadržaj pošaljete e-poštom, preuzmete ga ili kopirate, morate obuhvatiti sva autorska prava i druge napomene koje se nalaze u Sadržaju, uključujući sve napomene o autorskim pravima na dnu stranice.

Sadržaj se ne smije reproducirati, prepisati, pohraniti u sustav za dohvat podataka, prevoditi na bilo koji prirodni ili računalni jezik, prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način (elektronički ili mehanički način, fotografiranjem, snimanjem ili druge načine), ponovno prodati niti distribuirati bez prethodne pisane dozvole grupe ASSA ABLOY. Sadržaj ne smijete prodavati niti mijenjati, kao ni reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj za bilo koju javnu ili poslovnu svrhu. Ne smijete prenositi „isječke” ovoga web-mjesta niti bilo kakav sadržaj unutar tih „isječaka” te se obvezujete da nećete kopirati niti jedan naziv, logotip ili zaštićenu trgovačku marku grupe ASSA ABLOY na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole grupe ASSA ABLOY.

Izričito je zabranjeno korištenje Sadržaja na bilo kojem drugom web-mjestu ili u umreženim računalnim okruženjima u bilo koju svrhu, no možete stvoriti HTML hiperpoveznice sa svoga web-mjesta na ovo web-mjesto pod ovim uvjetima korištenja. Ovime vam se daje ne-ekskluzivna, ograničena i opoziva licenca za stvaranje poveznice na ovo web-mjesto. Obvezujete se da nećete stvarati poveznice na ovu stranicu koje su povezane s oglašavanjem ili za koje se može učiniti da podržavaju bilo koju organizaciju, proizvod ili uslugu. Obvezujete se da nećete stvarati poveznice na ovo web-mjesto na bilo kojem web-mjestu čiji bi sadržaj bilo koja razumna osoba mogla ocijeniti kao opscen, uvredljiv, uznemiravajuć, iznimno uvredljiv ili zlonamjeran. ASSA ABLOY zadržava pravo općenitog opoziva ove licence i vašega prava na korištenje određenih poveznica u bilo koje vrijeme. Ako ASSA ABLOY opozove ovu licencu, obvezujete se odmah ukloniti i onemogućiti sve svoje poveznice na ovo web-mjesto.

Korištenje Sadržaja na način koji nije izrijekom dozvoljen ovim uvjetima i odredbama korištenja može dovesti do povrede zakona o autorskim pravima, zakona o zaštićenim znakovima ili drugih zakona. U takvom slučaju ASSA ABLOY automatski opoziva dozvolu da koristite ovo web-mjesto te ima pravo zatražiti da odmah uništite sve kopije bilo kojeg dijela Sadržaja koje ste stvorili. Pridržavaju se sva prava koja nisu izrijekom navedena u ovim uvjetima i odredbama.

ODRICANJE

ODRICANJE

ASSA ABLOY NE DAJE NIKAKVE IZJAVE O REZULTATIMA KOJI SE MOGU OSTVARITI KORIŠTENJEM ILI OSLANJANJEM NA OVO WEB-MJESTO ILI SADRŽAJE KOJI SE NALAZE NA OVOM WEB-MJESTU. PREMA TOME, OVO WEB-MJESTO KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

ASSA ABLOY STAVLJA NA RASPOLAGANJE OVO WEB-MJESTO TE SADRŽAJ I USLUGE KOJI SE NA NJEMU NALAZE 'KAKVI JESU', BEZ IKAKVOG IZRIČITOG, IMPLICIRANOG ILI ZAKONSKOG JAMSTVA. ASSA ABLOY, U NAJVEĆEM OKVIRU KOJI DOPUŠTA ZAKON, KONKRETNO SE I IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH, IMPLICIRANIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVAKO IMPLICIRANO JAMSTVO VLASNIŠTVA, JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA TREĆE STRANE, KAO I JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. ASSA ABLOY NE ZASTUPA NITI JAMČI TOČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST, ODRŽAVANJE NITI PRAVODOBNOST SADRŽAJA, USLUGA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKA, POVEZNICA NITI KOMUNIKACIJE KOJE DOBIJETE NA ILI PUTEM OVOGA WEB-MJESTA. ODGOVORNI STE ZA PODUZIMANJE SVIH POTREBNIH MJERA OPREZA KAKO BISTE OSIGURALI DA SADRŽAJ KOJI DOBIJETE S OVOGA WEB-MJESTA NE SADRŽI RAČUNALNE VIRUSE ILI BILO KAKAV DRUGI POTENCIJALNO DESTRUKTIVAN RAČUNALNI KOD.

ASSA ABLOY niti bilo koja osoba ili tvrtka povezana s grupom ASSA ABLOY ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost za bilo kakve štete koje su rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja ovoga web-mjesta ili bilo kojeg sadržaja, usluga ili materijala koje možete dobiti na ili putem ovoga web-mjesta (u daljnjem tekstu „ova zaštita”). Ova zaštita uključuje sve zahtjeve za odštetom, bez obzira temelje li se na jamstvu, ugovoru, sudskoj praksi, strogoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i bez obzira je li grupa ASSA ABLOY bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. Ova zaštita pokriva sve gubitke, uključujući, bez ograničenja, izravne, neizravne, posebne, slučajne, posljedične i kaznene štete; štete koje proizlaze iz tjelesnih ozljeda ili smrti; gubitak profita; kao i štete koje proizlaze iz gubitka podataka ili prekida u poslovanju.

POVEZNICE NA DRUGA WEB-MJESTA, OGLASI

Ovo web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Takve su poveznice navedene isključivo kao pomoć u korištenju i ne predstavljaju slaganje grupe ASSA ABLOY sa sadržajima na takvim web-mjestima trećih strana. Ovo web-mjesto ne snosi odgovornost za sadržaje povezanih web-mjesta trećih strana; ne pregledavamo, ne kontroliramo niti ne nadziremo materijale na bilo kakvim web-mjestima trećih strana te ne dajemo nikakve izjave o sadržaju, točnosti ili valjanosti materijala na takvim web-mjestima trećih strana.

Želite li pristupati povezanim web-mjestima trećih strana, to činite na vlastiti rizik. Vaše korištenje web-mjesta trećih strana podložno je odgovarajućim Uvjetima i odredbama korištenja tih web-mjesta trećih strana, uključujući njihova pravila privatnosti.

U slučaju da ovo web-mjesto odabere uvrstiti oglase trećih strana, ti oglasi mogu sadržavati poveznice na druga web-mjesta. Osim u slučaju kada je to konkretno izjavljeno, ovo web-mjesto ne podržava nikakve proizvode niti izjavljuje svoje slaganje sa sadržajima, točnošću ili valjanošću materijala sadržanih u bilo kakvim oglasima ili materijala do kojih možete doći putem poveznice s oglasa na ovom web-mjestu.