SMARTair® ažuriranje na karticu

Kombinirajte nadzor offline pristupa s alatima za ažuriranje na zidnom čitaču da biste osigurali učestalo praćenje korisnika i brava

Pomoću SMARTair ažuriranja na karticu kodirate korisničke kartice direktno, radi lakšeg upravljanja pristupom. Sve olakšava intuitivni SMARTair softver.

SMARTair ažuriranje na karticu nudi sličnu moćnu funkciju kao SMARTair offline upravljanje: osoblje objekta može odmah dodavati i brisati korisnike ili izgubljene / ukradene kartice te sakupljati revizijske tragove za bilo koju bravu ili korisnika.

Možete dodati i uređaje za ažuriranje da biste lokaciji dodali više sigurnosti. Kada korisnici moraju obnoviti vjerodajnicu putem mreže uređaja za ažuriranje - vi odlučujete koliko često - administratorski softver automatski prikuplja podatke čime ste vi u potpunoj kontroli nad zgradom.

Kompatibilno sa:

   

unosi PIN-a

RFID tehnologije