SMARTair® offline

Snažna, u potpunosti opremljena kontrola pristupa za upravljane lokacijama s niskim prometom osoblja

Pomoću offline SMARTair-a, upravitelji objekata mogu stvoriti potpuno funkcionalan, fleksibilan elektronički sustav kontrole pristupa i lako ga upravljati intuitivnim administrativnim softverom.

SMARTair offline dolazi s moćnim značajkama upravljanja pristupom: upravitelji objekata mogu odmah dodavati i brisati korisnike ili izgubljene / ukradene kartice i sakupljati revizijske tragove s bilo koje točke pristupa ili od korisnika.

Svakodnevni zadaci upravljanja uključuju ručno prikupljanje događaja s vrata. Potom upravitelji objekata prenose ažurirane informacije o statusu na SMARTair softver. Ažuriranje prava za održavanje i prava pristupa za vašu SMARTair instalaciju lako se planira u isto vrijeme. 

Komaptibilno sa:

    

Unos PIN-a

RFID tehnologija

Virtualni ključevi