Bežični online SMARTair®

Kontrolirajte i pratite pristup u stvarnom vremenu neovisno o veličini vaše lokacije

Bežično online SMARTair rješenje pruža maksimalnu mogućnost sustava za velike, prometne zgrade s mnogo vrata i korisnika, ili prostore bilo koje veličine gdje je kontrola pristupa u stvarnom vremenu nužna.

Komunikacija među bežičnim uređajima i sistemskog softvera automatizirana je i šifrirana komunikacijskim HUB-ovima. Svaki HUB povezuje do 30 vrata unutar raspona od 30 metara. Pomoću bežičnog online SMARTair-a, voditelji sigurnosti mogu bežično ažurirati ili uskratiti prava pristupa, generirati zapise o reviziji u stvarnom vremenu za bilo koje zaključavanje ili otvoriti vrata na daljinu.

Zbog toga što se sistemska inteligencija distribuira na bežične uređaje, vaše brave i dalje rade izvan mreže čak i u slučaju prekida komunikacije ili napajanja.

Komaptibilno sa:

    

Unos PIN-a

RFID tehnologija

Virtualni ključevi