CLIQ® sustav kontrole pristupa: pregled proizvoda

CLIQ ključevi, cilindri za zaključavanje i lokoti dizajnirani su za izdržljivost i otpornost na fizičke i elektroničke napade. Intuitivni softver temeljen na cloud-u i niz programskih uređaja pomažu vam da sigurno svime upravljate

CLIQ je elektronički sustav zaključavanja dizajniran za pružanje maksimalne fleksibilnosti i poboljšane sigurnosti. Fizička sigurnost maksimizirana je nizom elektromehaničkih cilindara i lokota otpornih na neovlaštene radnje, upravljanih inteligentnim CLIQ programskim ključevima. Softver CLIQ dodaje sloj šifrirane elektroničke sigurnosti i upravljanja.

Naše programe za programiranje možete koristiti u različitim kombinacijama u svim našim CLIQ sustavima upravljanja: CLIQ Local Manager, CLIQ Web Manager, CLIQ Remote (uključujući CLIQ Connect) i CLIQ Go