Vaš pristup kontroli pristupa

SMARTair™ Genesis sistem savršeno odgovara malim objektima budući da se lako instalira i još važnije ekonomski je pristupačan. S mogućnošću nadogradnje kartica (update on card), sistem omogućava manjim firmama i organizacijama da osiguraju i upravljaju sa do 30 vrata u bezičnom sistemu kontrole pristupa.

  • Eliminirajte problem izgubljenih ključeva
  • Krajnje jednostavno sučelje upravljanja vremenima i zapisima
  • Brza instalacija(nema potrebe za server uređajem)
  • Ne zahtjeva specijalne računalne i električarske sposobnosti